Les activitats

Acollida, convivència i diversitat

 • Festival de Sopes del Món
 • Certamen per la Convivència
 • Comissió contra tòpics i rumors
 • Tallers amb veïns/es
 • Recolzament en festes majors
 • Actes de promoció de la diversitat

Igualtat de drets

 • Punt d'Acollida i Informació
 • Servei d'Acompanyament Jurídic
 • Acompanyament i Mediació
 • Tallers de Llengua i Entorn
 • Campanyes i manifestos

Participació i treball en xarxa

 • Espais de coordinació
 • Suport a entitats
 • Foment del voluntariat i la participació
 • Enfortiment de la Xarxa

Reflexió, formació i presència social

 • Jornades 9 Barris Acull
 • Tallers de formació per entitats
 • Difusió de l'experiència
 • Ús de les noves tecnologies i la comunicació