Publicacions

Els fulls informatius recullen notícies d'actualitat i informació diversa sobre temes relacionats amb la convivència als nostres barris.

Les entitats de la xarxa podeu fer-nos arribar informació per incloure-la als fulls informatius.