Què és la Xarxa 9 Barris Acull?
dia migrant

9 Barris Acull és una xarxa integrada en l'actualitat per més de seixanta entitats, entre les que figuren AAVV, AMPA's, parròquies, associacions culturals i esportives, entitats de lleure i de solidaritat, escoles d'adults etc., i en la qual està representat també el districte municipal. La finalitat de la Xarxa és treballar de forma coordinada per fomentar la convivència i facilitar la incorporació als barris dels nous veïns i veïnes que procedeixen de la immigració.

A finals del anys 90, i arran de les noticies que arribaven d'altres llocs sobre problemes de xenofòbia i racisme, diferents entitats del teixit associatiu del districte es varen plantejar la necessitat de fer front a la nova realitat social que estaven experimentant els barris.

Des del principi es va voler treballar de manera transversal i coordinada, aprofitant l'experiència concreta i el coneixement per part de les diferents entitats, i des de la percepció de totes les persones que conviuen en un determinat territori com a veïns i veïnes, amb necessitats i preocupacions similars.

Per aquesta raó es va optar pel treball en xarxa, de manera que cadascuna de les entitats assumeix la nova realitat des del seu propi territori i àmbit de treball, i l'afronta de forma coordinada, a través del treball conjunt.